Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

De diakenen zullen, gedragen door de hele gemeente, de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben binnen en buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. Een treffende omschrijving van het begrip “ diaconaat” vinden wij : een roeping van een Christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor in het bijzonder vergeten/veronachtzaamde  groepen van mensen die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn.

Als er een hulpaanvraag komt wordt daar zorgvuldig mee omgegaan.

Eén van de belangrijkste onderdelen van het diaconaat is het verzorgen van de collecten tijdens de erediensten. Twee diakenen collecteren beneden en met speciale diensten zijn we met drie diakenen.

Vanuit de kerkzaal gaat er een persoon naar boven om daar te collecteren dat kan een diaken zijn maar ook een oud-diaken.

Het Heilig Avondmaal wordt helemaal verzorgd door de diaconie, de inkopen worden door één persoon gedaan en op zaterdag wordt er door drie diakenen de kerk in gereedheid gebracht. Op zondagmorgen worden de laatste voorbereidingen getroffen door een diaken.

Na de morgendienst gaan twee diakenen naar het Steunpunt om daar alles in gereedheid te brengen.

Na elke dienst wordt alles opgeruimd en schoongemaakt. De opbrengst van de Avondmaalscollecten besteden we aan een goed doel dat we met elkaar bepalen. Er zijn wel vaste doelen waar elk jaar een collecte voor bestemd is zoals het Hospice in Gorinchem en de minima in ons dorp. Elk kwartaal is er een nieuw doel voor de deurcollecte. Deze doelen bepalen we samen met de Hervormde diaconie: twee doelen binnenland en twee doelen buitenland.

Een keer in het jaar gaan beide diaconieën kleding ophalen voor Roemenië en Moldavië en hebben we de jaarlijkse kerstpakkettenactie.

De Zusterkring, Radio Zonneschijn, Wereldwinkel en het kerkvervoer vallen onder de diaconie. Ook het maandelijkse bloemetje komt voor rekening van de diaconie. Er kan vanuit de gemeente altijd een beroep gedaan worden om een bloemetje te laten bezorgen bij iemand die dat wel kan gebruiken om wat voor reden dan ook.