Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Beheerder

Een groep vrijwilligers voert beurtelings het beheer uit. De beheerder die dienst heeft is te bereiken op mobiel nummer 06-10676764

Verhuurbeleid Gereformeerde Kerk Nieuwendijk per 01-01-2016

Huurprijs kerkzaal:

  • € 250,00 bij concerten (ongeacht wel of geen entreeheffing)

Mogelijkheid tot apparatuur (in overleg). De huurprijs apparatuur nader te bepalen.

Deze huurprijs geldt voor de avond van de uitvoering met de mogelijkheid tot opbouwen/generale repetitie in de middag.

  • Voor elk extra dagdeel wordt € 50,00 berekend
  • De koffie, thee en frisdrank is voor deze avonden los te koop voor € 1,00
  • Indien de kerk een koor/muziekvereniging inhuurt betaalt de kerk zelf de huurprijs hiervan. In dit geval is de koffie/thee voor de medewerkers gratis.
  • Voor leden van de kerk zal bij rouw- en trouwgelegenheden het gebruik van de kerk en nevengebouwen altijd gratis zijn. Indien men de consumpties via de kerk wil betrekken wordt daar per consumptie (koffie, thee, frisdrank) € 1,- in rekening gebracht. De kosten van afname van cake, koeken, broodjes, etc. zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
  • Voor niet-leden van de kerk wordt bij rouw- en trouwgelegenheden € 250,- in rekening gebracht. In dit bedrag is het gebruik van beamers en geluidsapparatuur inbegrepen. Indien men de consumpties via de kerk wil betrekken wordt daar per consumptie (koffie, thee, frisdrank) € 1,- in rekening gebracht. De kosten van afname van cake, koeken, broodjes, etc. zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
  • Begrafenisondernemers, die gebruik willen maken van de diensten van een koster, dienen daarover zelf afspraken te maken met de koster van dienst. Voor rouwdiensten is dat de heer A.C. Heijstek, tel. 0183-401910

Huurprijs van de Hoeksteen en de Inloop:

  • € 50,00 (per ruimte per dagdeel)
  • Deze ruimten zijn te huur indien het dorpshuis Tavenu geen plaats heeft
  • Consumpties € 1,00

Inzet predikant en/of organist bij kerkelijke vieringen voor leden van de kerk

Als er een kerkelijke viering (rouw- en trouwdienst) voor leden van de kerk wordt georganiseerd zijn de kosten van de inzet van predikant en/of organist voor rekening van de kerk.

Als het bruidspaar of rouwende familie eigen wensen hebben (andere predikant, eigen organist of musici, extra aankleding etc) zullen de extra kosten die dat met zich meebrengt voor hun rekening zijn (zoals preekvergoeding voor gastpredikant, reiskosten, tarief freelance organist, extra bloemen etc).

Alle andere situaties in overleg.

Voor verhuur kunt u contact opnemen met de penningmeester: Wim Colijn, tel. 0183 401842