Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Onze kerk vervult anno 2021 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw financiële hulp kunnen we dit belangrijke werk ook in 2021 jaar voortzetten, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten voor jong en oud. Het organiseren van de start-zondag en (speciale) diensten. 

Inmiddels hebben we geïnvesteerd in online-diensten en zijn we op zoek naar een nieuwe predikant, zodat we weer vervolg kunnen geven aan alle activiteiten binnen de kerk waar we voor staan. Een kerk is van blijvende waarde en wat waardevol is, houd je graag in stand. 

Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2021 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. 

De actie kerkbalans 2021 loopt van 16 t/m 30 januari. 

Hoe kunt u bijdragen?

Als u wilt bijdragen zijn er een aantal mogelijkheden: 

  • Deelnemen van Kerkbalans online, dit jaar wordt dit voor de 1e keer aangeboden. Klik hier voor het digitale toezeggingsformulier
  • Deelnemen aan de papieren Actie Kerkbalans. U ontvangt een brief + toezeggingsformulier op de gebruikelijke wijze. Incasseren heeft onze voorkeur. 
  • Via internetbankieren uw kunt uw bijdrage overmaken aan de kerk op rekeningnummer: NL 78 RABO 0301 5050 12 t.n.v. Geref. Kerk Nieuwendijk, o.v.v. Kerkbalans 2021 

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters of via email: kerkbalans@gknieuwendijk.nl. 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet,

Eli Vos (Voorzitter College van Kerkrentmeesters)
(0183) 40 32 69