Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Elke zondagochtend wordt er tijdens kerkdienst kindernevendienst gehouden voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Alleen tijdens de zomervakantie wordt hier van afgeweken, dan is het alleen voor de jongste groep. De kinderen gaan vóór de schriftlezing naar de 'Hoeksteen' of de 'Inloop' en komen tijdens of na de collecte weer terug in de kerkzaal.

Er zijn twee groepen, ingedeeld naar basisschoolgroepen:

  • Groepen 1, 2, 3 en 4 en
  • Groepen 5, 6, 7 en 8.

Tijdens de kindernevendienst wordt vaak over hetzelfde Bijbelgedeelte verteld als in de kerk, alleen dan op een manier die meer aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Verder wordt er gezongen, gepraat, geknutseld of er wordt een puzzel, quiz of spel gedaan. Als je naar de middelbare school gaat, kun je bij de tienerdienst terecht.

Tweemaal per jaar werken we aan een project: In de Adventsperiode en in de Veertigdagentijd.

In die periodes wordt het project iedere week op een bijzondere manier ingeleid tijdens de kerkdienst, zodat ook de andere kerkgangers weten waar de kinderen mee bezig zijn. Tijdens de kindernevendienst wordt er een collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte gaat ieder jaar naar een instelling of organisatie die zich inzet voor kinderen.

Een enthousiast groep leiding verzorgt bij toerbeurt de voorbereiding en begeleiding van de kinderneven- en tienerdienst. De leiding vergadert twee keer per jaar en verder wordt er veel via e-mail gecommuniceerd.

Tienerdienst 

Wanneer jongeren van de basisschool naar het middelbaar onderwijs gaan nemen ze afscheid van de kindernevendienst. Voor deze jongeren wordt elke 2 weken, tijdens de morgendienst, een tienerdienst gehouden. De tieners behandelen vaak ook hetzelfde thema als waarover tijdens de kerkdienst wordt gepreekt. Ook hier verzorgt een groep leiding bij toerbeurt de voorbereiding en de bijeenkomst.