Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

De kerk is vanouds dé plek waar feest wordt gevierd. Het woord ‘viering’ komt zelfs regelrecht uit het kerkgebouw. Veel kerken zijn gebouwd in de vorm van een kruis. Het woord ‘viering’ verwijst naar de naam van het vierkante deel van de kerk, op de kruising van koor en langschip.

Alle kerkelijke feesten vinden hun oorsprong in de Bijbel. De christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gaan over de belangrijkste momenten in het leven van Jezus Christus: zijn geboorte, zijn sterven en zijn opstanding. En over Gods Geest die de leerlingen overkomt.

Kerst

'God werd mens'

Kerst is het geboortefeest van Jezus Christus. Onze jaartelling is begonnen bij deze geboorte. Jezus werd geboren in Bethlehem, in een stal. Engelen kondigen zijn geboorte aan bij de herders in het veld. Een ster wijst de weg aan ‘wijzen uit het Oosten’ die Hem eer komen bewijzen. Dit kind is niet zomaar een kind, Hij is de Zoon van God. In Jezus komt God zelf naar deze aarde. Dat geeft hoop. God is niet een God ver weg. ‘God werd mens’. Dat is in drie woorden wat de kerk viert met Kerst.

Pasen

Het feest van leven uit de dood

Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk. Het is het feest van leven uit de dood. Je ziet dat terug in de symbolen van de lente: narcissen, eieren, kuikentjes, lammetjes. In de kerk draait het niet om de lente, maar om de dood en opstanding van Jezus Christus. Wekenlang wordt naar dit feest toegeleefd: de vastentijd of lijdenstijd.

Pesach

De dood en opstanding van Jezus vonden plaats op het Joodse Paasfeest, dat Pesach heet. Dan herdenken de Joden de bevrijding uit de slavernij van Egypte. De uittocht of exodus was het begin van de trektocht onder leiding van Mozes naar het beloofde land.

Palmpasen

De zondag voor Pasen heet Palmpasen. Dan wordt stilgestaan bij komst van Jezus naar Jeruzalem, waar Pesach gevierd zal worden.  Hij kwam op een ezel.Mensen zwaaiden met palmtakken (vandaar Palmpasen) en riepen: Hosanna!

Een paar dagen later was de stemming helemaal omgeslagen. De menigte riep: ‘Kruisig Hem.’

Avondmaal

Donderdag voor Pasen herdenkt de kerk dat Jezus Pesach viert met zijn leerlingen. Tijdens de maaltijd verdiept hij de betekenis van brood en wijn. ‘Brood’ noemt hij ‘mijn lichaam’, ‘wijn’ ‘mijn bloed’. Door brood te eten en wijn te drinken krijgen de leerlingen deel aan zijn dood. 

Kruisdood

De volgende dag sterft Jezus inderdaad  aan een kruis. Zijn dood betekende echter niet alleen een vreselijk einde, maar ook een nieuw begin. Het kruis is teken van verzoening tussen God en mensen. Daarom heet de vrijdag ‘Goede vrijdag’. Drie dagen later staat Jezus op uit de dood. Pasen is opstanding: er is verzoening tussen God en mensen, alle leed en schuld is door Jezus weggedragen. Ook de dood heeft het laatste woord niet meer. 

Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen

Het derde grote feest van de kerk is Pinksteren. Het is het minst bekend. Pinksteren betekend 50, het wordt  vijftig dagen na Pasen gevierd. Waar gaat het over? 50 dagen na Pasen zijn de leerlingen van Jezus in afwachting van  wat er komen gaat. Jezus heeft hen de opdracht gegeven de wereld te vertellen dat hij leeft, dat er vergeving is, dat mensen God kunnen leren kennen. ‘Maar nu nog niet’ zei hij erbij. ‘Wacht op de Geest’.

Gods aanwezigheid in mensen

De Geest is Gods aanwezigheid in mensen. ‘De Geest krijgen’ is geïnspireerd raken door Jezus. ‘Ik zal jullie niet aan je lot overlaten’ zei hij, ‘ik kom’. Tijdens het oogstfeest in Jeruzalem gebeurt het. De Geest van God daalt neer op de aanwezige leerlingen, die helemaal in vuur en vlam raken. Sindsdien viert de kerk met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Ook nu nog raakt die Geest mensen aan, zodat ze vol worden van de boodschap van Jezus.

Het goede nieuws verspreidt zich

Op die eerste Pinksterdag is het begonnen: het goede nieuws over Jezus verspreidde zich: in Jeruzalem en omgeving, later ook via Turkije naar Europa. En tenslotte wereldwijd. Nog steeds geven mensen dit goede nieuws door.