Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Nieuwsbrief

De wekelijkse nieuwsbrief is bedoeld voor mededelingen betreffende de zondagse Erediensten en voor de doordeweekse bijeenkomsten. Hij is niet bedoeld voor dankbetuigingen en verhuisberichten. Daarvoor hebben we ons maandelijkse kerkblad “Kerkklanken”.

De nieuwsbrief wordt afwisselend, voor een periode van 2 maanden, vervaardigd door 5 gemeenteleden.

Verspreiding

Op vrijdagavond wordt de nieuwsbrief bezorgd bij één van de ca. 10 gemeenteleden die o.l.v. de beheerder van de kopieerapparatuur, er dan vervolgens voor zorgen dat de Nieuwsbrief, meestal op zaterdagmorgen, wordt gekopieerd in een oplage van ca. 500 stuks. Het grootste gedeelte (300) is voor uitdeling bij de zondagse erediensten  en een gedeelte wordt bezorgd in Het Steunpunt en bij diverse gemeenteleden die op hun beurt weer voor verdere verspreiding zorgen bij de kerkleden die kerkradio hebben. Ook worden er 50 bezorgd bij de Hervormde Kerk.

Berichten inleveren

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren op donderdag graag vóór 17.00 uur mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.