Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Terug naar het overzicht

Kunstenares Anneke Kaai bezoekt Sleeuwijk.

Anneke Kaai schildert kunst met een Bijbelse symboliek. Een prachtige gelegenheid voor belangstellenden uit onze kerk om daar naar toe te gaan.

Anneke vindt de inspiratie voor haar werk in de Bijbel en thema’s die daaraan verwant zijn. Deze avond laat zij ons de serie Openbaringen zien: zij heeft in 24 schilderijen alle visioenen van Johannes verbeeld. Openbaring van Johannes; het laatste Bijbelboek, een moeilijk boek vol mysterie en mystiek. En toch…. Openbaring, dat is: onthulling. Onthulling van het Plan Gods, van de dingen die komen, getoond in visioenen van de profeet-apostel Johannes op het eiland Patmos, zijn verbanningsoord.
Hij mag aanschouwen als de sluier is weggenomen. Hij ziet ontzagwekkende dingen: oordeel en verwerping, bloed en vuur en oorlogen, het ondergaande rijk van Satan.
Het ondergaande rijk van Satan, want de overwinning is aan het Lam, als geslacht. Daarom ook beelden van het onbeschrijfelijke, van het Heerlijke, van de Eeuwige, van de Troon en de engelen daaromheen, van verlosten in witte klederen, van tranen die worden afgewist, van vierentwintig oudsten, een getal dat ook staat voor het aantal schilderijen, die de tekst op de voet volgen van dat wonderlijke boek OPENBARING, Epos Zonder Weerga.

  • Maandagavond 14 januari 2019

  • Aanvang 20.00 uur 

  • Het Trefpunt in Sleeuwijk. 

Als je mee wilt, geef je dan tijdig op bij één van de themagroep mensen: Marjanne van Breugel, Miranda Groenenberg, Nel van Vugt of Hanneke de Peuter (h.d.peuter@hccnet.nl)