Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Terug naar het overzicht

Kerstpakkettenactie: zondag 4, zondag 11 en zondag 18 december  

Ook dit jaar willen wij als diaconieën van beide kerken de kerstpakkettenactie weer onder de aandacht brengen. Mogen wij daarom een beroep op u/jou doen, door namen van personen op een briefje te schrijven, waarvan u/jij denkt die kan wel een steuntje in de rug gebruiken. In de hal van de kerk staat een bak waar de briefjes in mogen, en een financiële bijdrage mag ook.   Omzien naar elkaar is een taak voor ons allemaal.