Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

De redactie van Kerkklanken bestaat uit de volgende personen: Arie Strik, Marco Groenenberg en Wilma van Gammeren.

Kerkklanken heeft een oplage van ongeveer 700 st. en het is gratis voor de eigen kerkleden. Niet-leden kunnen zich abonneren tegen de kostprijs. Het blad verschijnt zo'n 11 keer per jaar. Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar redactie@gknieuwendijk.nl

2021

2020

2019