Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Terug naar het overzicht

Komend jaar wordt een pelgrimsjaar met allerlei activiteiten die daarbij horen. Wandelingen, lezingen, bezoek aan een klooster…..hier onder een kort overzicht.

Als eerste is er de startzondag op 25 september.  We beginnen met een kerkdienst om 10.00 uur. Dan is er koffie drinken en vervolgens wordt een Emmaüs wandeling gemaakt.
Ook de tieners zijn welkom om mee te lopen en wel met hun eigen spelregels! Voor ieder die niet goed ter been is, zal in de kerk een alternatief zijn. Alle basisschool kinderen krijgen hun eigen programma. Vanaf 13.15 uur is er een korte afsluiting en daarna een high tea.
Van harte welkom en breng gerust iemand mee!

Alvast enkele programma punten voor het pelgrimsjaar:
25 september startzondag
3,10 en 24 oktober Wijsheid van pelgrims o.l.v. René Wouda
15 oktober bezoek aan Nykleaster
November lezing Eli Smits en René Wouda.
9 Januari , 13 februari en 13 maart gespreksavonden voor (groot-)ouders o.l.v. Ria Meeder.
Februari Pionieren in Laak, den Haag o.l.v. Jochem en Femke Wouda.
Maart Groothuisbezoek rond het thema Pelgrims.
April  Jezus onderweg naar Jeruzalem om daar de Exodus te volbrengen.
Mei Onderweg naar Emmaüs