Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Terug naar het overzicht

Graag willen wij de opbrengst van deze collecte bestemmen voor Het Leger des Heils.

Het werk wat zij doen is erg mooi en belangrijk voor heel veel mensen.

Het Leger des Heils staat bekend als een organisatie die er voor iedereen is en die iedereen, ongeacht geloof, ras of overtuiging, helpt. De reden voor deze levenshouding staat in de Bijbel: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand." Mogen wij deze collecte van harte bij u aanbevelen.