Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Terug naar het overzicht

Over het thema "Leren en ontmoeten"

De dienst zal beginnen om 18.30 uur en wordt gehouden in de Hoeksteen van de kerk. Dan volgen enkele vertrouwde zaken: een gebed, een lied en een preek.

Na de inleiding is er een korte pauze met koffie of thee en kan er (niet noodzakelijk) nagedacht/gepraat worden en is er gelegenheid uw/jouw vraag / opmerking door te geven.
We proberen daar dan samen een weg in te vinden. Op een tafel bij de Paaskaars staan waxinelichtjes. Wie dat wil, kan bij de gebeden een lichtje aan de Paaskaars aansteken. Dat kan in stilte, maar je kunt ook een naam noemen van iemand voor wie je wilt bidden.

Na het gebed is er een collecte. We zingen nog een lied en worden gezegend.

Uiterlijk 20.00 uur is de dienst afgelopen. Voor wie wil napraten is er een “aangekleed” glas wijn.