Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Terug naar het overzicht

Een handreiking voor iedereen die namens de kerk een bezoek(je) brengt …


voor iedereen die in een gesprek weleens wat dieper wil afsteken …
- kortom voor alle gemeenteleden, incl. pastorale ouderlingen, pastoraal medewerk(st)ers,
bezoekers van het Eén-op-zeven-pastoraat en zusterkringleden …

Aandachtspunten
Hoe kun je contact leggen met mensen?
En wat gebeurt er als je met mensen in gesprek raakt, over koetjes en kalfjes, over een TV-programma, over de kinderen, over iemands werk of levensverwachting, over je geloof en ongeloof? Wat is eigenlijk ‘’n goed gesprek’ of een ‘pastoraal’ gesprek? We willen op een eenvoudige manier (het gaat om een ‘basiscursus’ tenslotte) op dergelijke vragen samen naar antwoorden zoeken – en: ‘Wie zoekt …’ Bovendien hopen we te leren van elkaars ervaringen.
De cursus wordt (be-)geleid door ds. Ria Meeder (15/8) en ds. René Wouda (23/8 en 29/8)

Data (15, 23 en 29 augustus) en globaal programma
(Plaats: De Hoeksteen; tijd: 19.45-21.30 uur)

Maandag 15 augustus: Waar begin je aan …? Met welke verwachtingen begin je aan je bezoekwerk? Waar zie je naar uit? Waar zie je tegenop? Over welke punten moeten we het in deze cursus in ieder geval hebben? Het klinkt gewichtig, ‘pastoraat’, maar is dat ook zo? Gespreksstof: we bespreken o.a. een paar bladzijden van Nynke Dijkstra (blz. 18-25)

Dinsdag 23 augustus: ‘Een mens heeft twee oren en één mond.’ Hoe kun je (leren) luisteren naar wat mensen (eigenlijk) zeggen? Hoe kun je vragen stellen die het gesprek helpen? Waar moet je attent op zijn? Op welke valkuilen moet je letten? Kortom, tips en luisteroefeningen voor een goede ‘gesprektechniek’. Ter voorbereiding lezen: Nynke Dijkstra, (blz. 26-41)

Maandag 29 augustus: En nu op pad …! Zijn er praktische tips voor de eerste stappen (contact leggen, afspraak maken) en een goede gesprekssituatie? Welk materiaal (Bijbelgedeelte, gedicht, gebed, foto?) kun je evt. gebruiken? Kunnen we wat opsteken van elkaars ervaringen?

Ter voorbereiding lezen: Nynke Dijkstra (blz. 42-48, 65-71)

Materiaal

Nynke Dijkstra-Algra, ‘Pastoraat voor iedereen. Praktische adviezen voor de gemeente’, Boekencentrum, Zoetermeer 2006(4) en de folder ‘Het Woord bij de hand’, van het NBG. Beide zijn (/worden) aan al onze pastorale bezoekers verstrekt.