Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 en 18:30 uur

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk, een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Wij willen graag een open en betrokken gemeente zijn, waar jong en oud zich thuis voelen. Een plaats die middenin de wereld staat en waar we samen komen rondom Woord en Sacramenten. De kerk is een plek voor de grote vragen van het leven, dus ook voor twijfel, voor dankbaarheid, voor demonstreren tegen onrecht en voor rouw. In alle bescheidenheid weten we ons leerlingen van Jezus Christus. Hem willen wij volgen en dienen, er zijn voor elkaar en voor de mensen die de Heer op onze weg plaatst. De boodschap van de zondag inspireert voor de rest van de week, doordat de voorganger het Woord vertaalt naar deze tijd en het verbindt met de dingen waarmee we bezig zijn.

Diensten

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten. De morgendienst is een echte gezinsdienst met een duidelijke verkondiging. Voor de kinderen is er Kindernevendienst en Tienerdienst. Naast de gewone avonddiensten, worden er ook zang- en jeugddiensten georganiseerd. Elke dienst is bijzonder omdat we met elkaar de Heer ontmoeten. We nodigen u of jou van harte uit om eens een kerkdienst mee te maken.

Nieuwsbrieven       Kerkklanken

Tekst van de week

'Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, vond een man hem, die hem vroeg wie hij zocht. 'Ik ben op zoek naar mijn broers', antwoordde hij.'

(Genesis 37:15, herziene NBV)

Komende activiteiten

02 nov 2016 13:30 15:30
Woensdagmiddagclub
06 nov 2016
Viering Heilig Avondmaal
09 nov 2016 19:45
Vergadering: Moderamen
13 nov 2016 16:00
Kinderdienst met Marcel en Lydia Zimmer
20 nov 2016 10:00
Voleindingszondag
23 nov 2016 19:45
Vergadering: voltallige Kerkeraad