Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk, een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Wij willen graag een open en betrokken gemeente zijn, waar jong en oud zich thuis voelen. Een plaats die middenin de wereld staat en waar we samen komen rondom Woord en Sacramenten. De kerk is een plek voor de grote vragen van het leven, dus ook voor twijfel, voor dankbaarheid, voor demonstreren tegen onrecht en voor rouw. In alle bescheidenheid weten we ons leerlingen van Jezus Christus. Hem willen wij volgen en dienen, er zijn voor elkaar en voor de mensen die de Heer op onze weg plaatst. De boodschap van de zondag inspireert voor de rest van de week, doordat de voorganger het Woord vertaalt naar deze tijd en het verbindt met de dingen waarmee we bezig zijn.

Diensten

Elke zondag is er om 10:00 uur een dienst, met regelmaat is er zondagavond een bijzondere dienst. De ochtenddienst is een echte gezinsdienst met een duidelijke verkondiging. Voor de kinderen is er Kindernevendienst en Tienerdienst. Elke dienst is bijzonder omdat we met elkaar de Heer ontmoeten. We nodigen u of jou van harte uit om eens een kerkdienst mee te maken.

Nieuwsbrieven       Kerkklanken

Tekst van de week

'Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.'

(Johannes 12:24)

Komende activiteiten

02 mei 2017 19:45
Vergadering: Moderamen
17 mei 2017 19:45
Vergadering: voltallige Kerkeraad
17 mei 2017 19:45
Pastoraal overleg ouderlingen / predikanten
25 mei 2017 10:00
Hemelvaartsdag
06 juni 2017 19:45
Vergadering: Moderamen
11 juni 2017 10:00
Afscheid en bevestiging ambtsdragers