Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

Kerkdiensten iedere zondag om 10:00 uur.

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk, een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Wij willen graag een open en betrokken gemeente zijn, waar jong en oud zich thuis voelen. Een plaats die middenin de wereld staat en waar we samen komen rondom Woord en Sacramenten. De kerk is een plek voor de grote vragen van het leven, dus ook voor twijfel, voor dankbaarheid, voor demonstreren tegen onrecht en voor rouw. In alle bescheidenheid weten we ons leerlingen van Jezus Christus. Hem willen wij volgen en dienen, er zijn voor elkaar en voor de mensen die de Heer op onze weg plaatst. De boodschap van de zondag inspireert voor de rest van de week, doordat de voorganger het Woord vertaalt naar deze tijd en het verbindt met de dingen waarmee we bezig zijn.

Diensten

Elke zondag is er om 10:00 uur een dienst, met regelmaat is er zondagavond een bijzondere dienst. De ochtenddienst is een echte gezinsdienst met een duidelijke verkondiging. Voor de kinderen is er Kindernevendienst en Tienerdienst. Elke dienst is bijzonder omdat we met elkaar de Heer ontmoeten. We nodigen u of jou van harte uit om eens een kerkdienst mee te maken.

Nieuwsbrieven       Kerkklanken

Tekst van de week

'Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels.' 

Matteüs 13:45

Komende diensten

20 aug 2017 10:00
Ds. M.F. Meeder-van Hof
27 aug 2017 10:00
Ds. R.A. Wouda
03 sept 2017 10:00
Ds. J. H. Meijer, 's Gravenzande
10 sept 2017 10:00
Heilig avondmaal Ds. R.A. Wouda
10 sept 2017 14:30
Heilig avondmaal, steunpunt Ds. R.A. Wouda
17 sept 2017 10:00
Ds. A. van Andel, Valkenswaard

Komende activiteiten

Geen evenementen